Medlemsskab

Medlem af Sønderborg Teaterforening er alle, der har købt billet til mindst én af foreningens forestillinger i foregående eller kommende sæson. Det betyder, at du kan deltage i den årlige generalforsamling med bl.a. valg af bestyrelsesmedlemmer, introduktioner, medlemsarrangementer og teaterture m.m.

……………………………………………………………………………………………………………………

Sønderborg Teaterforening holder ordinær generalforsamling
på Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400  Sønderborg, Sønderborgsalen

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse
4. Budget for den nye sæson fremlægges til efterretning
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt